کانال گیلانه

دسته :
یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره
رای تان را ثبت کنید.
کانال گیلانه

g

سفر به سرزمین گیلان با کانال تلگرام «گیلانه»
کانال تلگرام «گیلانه» شما را میهمان لحظه‌های سبز خطه‌ی شمال می‌کند.
شما در کانال تلگرام «گیلانه» می‌خوانید:

معرفی جاذبه‌های گردشگری گیلان
موسیقی محلی گیلان
ضرب المثل‌های گیلانی
اشعار گیلکی و شرق گیلانی
قصه‌های شب
تصاویر زیبا
آداب و فرهنگ گیلان
مشاهیر و بزرگان گیلان
داستان‌ها و افسانه‌های محلی گیلان
غذاهای محلی گیلان
و مطالب متنوع دیگر…

سفر به سرزمین گیلان با کانال تلگرام «گیلانه»
کانال تلگرام «گیلانه» شما را میهمان لحظه‌های سبز خطه‌ی شمال می‌کند.
شما در کانال تلگرام «گیلانه» می‌خوانید:

معرفی جاذبه‌های گردشگری گیلان
موسیقی محلی گیلان
ضرب المثل‌های گیلانی
اشعار گیلکی و شرق گیلانی
قصه‌های شب
تصاویر زیبا
آداب و فرهنگ گیلان
مشاهیر و بزرگان گیلان
داستان‌ها و افسانه‌های محلی گیلان
غذاهای محلی گیلان
و مطالب متنوع دیگر…

سفر به سرزمین گیلان با کانال تلگرام «گیلانه»
کانال تلگرام «گیلانه» شما را میهمان لحظه‌های سبز خطه‌ی شمال می‌کند.
شما در کانال تلگرام «گیلانه» می‌خوانید:

معرفی جاذبه‌های گردشگری گیلان
موسیقی محلی گیلان
ضرب المثل‌های گیلانی
اشعار گیلکی و شرق گیلانی
قصه‌های شب
تصاویر زیبا
آداب و فرهنگ گیلان
مشاهیر و بزرگان گیلان
داستان‌ها و افسانه‌های محلی گیلان
غذاهای محلی گیلان
و مطالب متنوع دیگر…

سفر به سرزمین گیلان با کانال تلگرام «گیلانه»
کانال تلگرام «گیلانه» شما را میهمان لحظه‌های سبز خطه‌ی شمال می‌کند.
شما در کانال تلگرام «گیلانه» می‌خوانید:

معرفی جاذبه‌های گردشگری گیلان
موسیقی محلی گیلان
ضرب المثل‌های گیلانی
اشعار گیلکی و شرق گیلانی
قصه‌های شب
تصاویر زیبا
آداب و فرهنگ گیلان
مشاهیر و بزرگان گیلان
داستان‌ها و افسانه‌های محلی گیلان
غذاهای محلی گیلان
و مطالب متنوع دیگر…

ای دی مدیر کانال : @omidphotographer
ای دی کانال : @gilan_ma[teleShare]
تبلیغات تبلیغات